Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår

al-Bukhârî sade:

16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån

7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Muslim rapporterade via ´Ikrimah bin ´Ammâr, från Sâlim som berättade att han hörde Ibn ´Umar säga:

Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han pekade mot öster: ”Därifrån kommer prövningen, därifrån kommer prövningen, därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Han rapporterade också via Fudhayl bin Ghazwân: Jag hörde Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar säga:

Irakier! Så mycket ni frågar om små synder och så mycket ni gör stora synder! Jag hörde min fader säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Prövningen kommer därifrån, där Satans horn uppstår” och pekade mot öster.”