Därför varnade Salaf för sittningar med Ahl-ul-Bid´ah

Hur många har inte påverkats av Ahl-ul-Bid´a och falskhetens folk och fallit i deras villfarelser? Jag talar inte om lekmän och studenter. Jag menar till och med dem som anses vara lärda. Till följd därav lade de lärda en stor vikt vid att varna allmänheten för sittningar och umgängen med falskhetens folk. Vissa av Salaf brukade säga:

”Innovationer är kidnappare.”

Berg av kunskap, som Ibn Sîrîn och Ayyûb as-Sikhtiyânî, vägrade att lyssna på Ahl-ul-Bid´as ord om de ville att de skulle lyssna på dem. De vägrade även om de endast skulle läsa upp en Qur’ân-vers åt dem. Allt detta för att bevara sin troslära och undvika prövningar.

Många stora lärda föll i falskhetens folks fällor. Exempel på dessa var ´Abdur-Razzâq as-San´ânî som föll i Tashayyu´. Ya´qûb bin Shaybah och andra handlade passivt i förhållande till Qur’ânen. al-Bayhaqî påverkades av sin lärare Ibn Fûrak så att han föll i vissa av Ashâ´irahs läror. Ibn ´Aqîl föll i Mu´tazilahs fälla. Hur många som tillskrivs kunskapen och Salafiyyah har inte fallit i prövningar just för att de satt med falskhetens folk, lyssnade på dem och läste deras böcker? Däri finns en stor lärdom och påminnelse för kloka människor.