Därför varnade ad-Dârimî för Djahmiyyah

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Vi klarar av att säga det judarna och de kristna säger till skillnad från det Djahmiyyah säger.”

Därför ville jag inte gå in i detta och nämna hans invändningar förrän han själv började sprida dem bland er. Följaktligen befarade jag att jag inte har någon annan lösning än att fördöma det han har spridit i syfte att försvara Allâh, bekräfta Hans höga egenskaper och sköna namn, kalla till den exemplariska vägen och skydda de försumliga bland kvinnor och barn så att de inte går vilse och prövas. Ty mannen som har spridit detta bland dem skall enligt vissa ha någon form av förståelse och kunskap. Därför finns det en risk att de ouppmärksammat faller i hans fel. Således skall de vara på sin vakt med hans fel.

´Alî bin Khashram skrev till mig att han hörde ´Îsâ bin Yûnus säga:

”Sitt inte med Djahmiyyah. Förklara för människorna deras fel så att de känner till dem och håller sig borta från dem.”