Därför var Yûsufs bröder profeter

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 408

Allt handlar om slavens fullkomliga slut och inte hans defekta början. I början gjorde Ya´qûbs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) söner sig skyldiga till gärningar som orsakar den värsta sortens degradering och skuld. Därefter ångrade de sig uppriktigt och förläts ärligt av både Yûsuf och deras fader (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) som bad för deras förlåtelse och benådelse. Om en slav överser sin rättighet, så är Allâh den bäste av alla barmhärtiga. Därför är den korrekta åsikten att Yûsufs bröder var profeter, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ

… och liksom Vi gav Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ishâq och Ya´qûb och deras efterkommande Vår uppenbarelse…”1

Ya´qûbs efterkommande är hans tolv barn och deras ättlingar. Vad som också bevisar deras profetskap är Yûsufs dröm då han såg dem i form av lysande stjärnor. Stjärnor bidrar med ljus och vägledning, två egenskaper som utmärker profeterna. Och om de inte var profeter så var de åtminstone vägledande lärde.

14:163