Därför var Rabî´ al-Madkhalî med al-Ikhwân al-Muslimûn

För det tredje anser Muhammad Surûr att en av Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalîs brister är att han tillbringade en lång tid med al-Ikhwân al-Muslimûn innan han lämnade dem och deras metodik1. Han och hans gelikar utnyttjar det för att kunna förtala honom, ty de saknar rimliga och rapporterade argument för att kunna kritisera honom. Vad har han för föreskrivna bevis för att den som godvilligt gör fel på egen hand eller med en grupp och sedan lämnar det felet till fullo för Allâhs sak och börjar varna muslimerna för det skall fördömas för det? En sådan person måste ju tackas för att ha valt vägledning framför vilseledning och sanning framför osanning och eftersträvat Allâhs välbehag på människoilskans bekostnad.

Var är din förståelse, Surûr, av bevisen som säger att det är bättre att återvända till sanningen än att vidhålla falskheten och att den som ångrar sig för sin synd är som den syndfrie?

1Det är välkänt att Shaykh Rabî´ hade ett nobelt motiv när han var med al-Ikhwân al-Muslimûn; han kallade dem till Salafs metodik inom kallet, kampen, kärleken och hatet och alla andra plikter som skall utföras och förbud som skall undvikas samt fasthållning vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal, handling, dogm och etik.