Därför vallfärdas det med vallfärdsorganisationer

Fråga: Numera utövas vallfärden med vallfärdsorganisationer. Det är dyrt om man har fyra döttrar, minst 30.000 kr. Betyder det att de inte är ålagda att vallfärda?

Svar: Det är allmänt känt att regeringen – må Allâh skänka den framgång – har lagstiftat två lagar:

1 – Ingen får vallfärda mer än en gång vart femte år. Den organiseringen är korrekt. Den är till för att underlätta det för vallfärdaren som har vallfärdat förr samt alla andra. Regeringen – må Allâh skänka den framgång – har inte förbjudit vallfärden. Den har inte sagt att man endast får vallfärda en gång i livet. Den har bara organiserat. Det finns en skillnad mellan att förbjuda och organisera.

Sörj inte över denna organisering. Vägarna till förlåtelsen är inte begränsade vid vallfärden och lov och pris tillkommer Allâh. Den som tvår sig väl och ber två Rak´ât utan att tänka på något annat får sina tidigare synder förlåtna. Den som säger:

سبحان الله وبحمده

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom.”

hundra gånger om dagen blir av med sina synder om de så skulle vara lika många som skummet på havet. Den som säger:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister.”,

الحمد لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

och:

الله أكبر

”Allâh är större.”

trettiotre gånger och avslutar med:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Han har makt och pris och Han är kapabel till allt.”

blir av med sina synder om de så skulle vara lika många som skummet på havet. Den som fastar Ramadhân med tro och hopp om belöning får sina tidigare synder förlåtna. Detsamma gäller om han är uppe och dyrkar under Ödets natt. Det finns alltså många sätt att uppnå förlåtelse och lov och pris tillkommer Allâh. Således skall du inte sörja. Hjälp regeringen med organiseringen som är bra. Annars får du hjälpa personen som inte har vallfärdat. Finansiera hans vallfärd så att du också belönas för den obligatoriska vallfärden.

2 – Man måste vallfärda med en vallfärdsorganisation. Jag anser att människorna har missförstått det. Tälten i Minâ har tagits av organisationerna. Det finns ingen plats för en familj att resa ett tält där. För att det skall finnas ordning och reda där har det bestämts att vallfärdaren skall vara med en organisation under vallfärden. Jag tror dock inte att man måste ta sig till Makkah med organisationen. Man kan nog komma dit med sin privata bil.