Därför uppstår Satans horn i Irak

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett vände han sig mot människorna och sade: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Haram och vårt Levanten.” En man sade: ”Och Irak?” Han blev tyst. Därefter sade han samma sak varpå mannen sade: ”Och vårt Irak?” Han blev tyst. Sedan sade han: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Levanten. Allâh! Låt välsignelsen efterträdas av välsignelse…”

Hadîthen är autentisk ehuru jag inte har kunnat hitta dess hela formulering i Sunnah-böckerna. Jag har bara funnit lösryckta formuleringar från Ibn ´Umar här och där utan tillägget:

Allâh! Låt välsignelsen efterträdas av välsignelse…”

Ibn ´Umars hadîth rapporteras av Abû Nu´aym och Ibn ´Asâkir till och med:

En man sade: ”Och Irak?” Han vände sig om och sade: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

Dess berättarkedja är autentisk.

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” via en annan väg från Ibn ´Umar med en autentisk berättarkedja. al-Haythamî nämnde den och sade:

Dess återberättare är pålitliga.”1

Ahmad rapporterade kortfattat med formuleringen:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor. Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar sade:

Irakier! Så mycket ni frågar om små synder och så mycket ni gör stora synder! Jag hörde ´Abdullâh bin ´Umar säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Prövningen kommer därifrån, där Satans horn uppstår” och pekade mot öster.”

Ahmad, al-Bukhârî och at-Tirmidhî rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

När allt kommer omkring klargörs det att höglandet i hadîthen syftar på Irak och inte dagens Nadjd. Så tolkades det av Imâm al-Khattâbî, Hâfidh Ibn Hadjar och andra.

Det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profeterade om har inträffat. Många stora prövningar kommer från Irak. Där krigade ´Alî och Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anhumâ). Där krigade ´Alî mot Khawâridj. Där stred ´Alî och ´Â’ishah och annat som nämns i historieböckerna. Hadîthen är ett av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel och kännetecknar hans profetskap.

1Madjma´-uz-Zawâ’id (3/305).