Därför tror de inte som Salaf

Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”1

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”2

Senare generationer tolkar resningen i bland andra de två verserna som erövring och rättfärdigar sin tolkning med poetens ord:

Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod

Samtidigt blundar de för imamernas uttalanden om hur falsk den tolkningen är och att den korrekta betydelsen är upphöjdhet och uppstigning över tronen. I denna bok skall du få läsa deras uttalanden via bekräftade berättarkedjor, generation efter generation. Vissa av dem utropade samstämmighet kring frågan, däribland Imâm Ishâq bin Râhûyah och Hâfidh Ibn ´Abdil-Barr – och de två räcker som argument i det här ämnet! Trots det fortsätter vi se senare lärda motstrida Salafs förståelse av såväl de aktuella verserna som andra egenskapsrelaterade verser och hadîther.

Måhända undrar vissa läsare varför de gör så. Den första orsaken är att de inte följer Salaf. Den andra orsaken är att de felaktigt förstår högheten i de omnämnda verserna som en höghet lik skapelsens höghet. I och med att det råder samstämmighet om att en sådan förståelse motstrider Allâhs fullkomlighet, flyr de den och anammar istället den omnämnda tolkningen. Följaktligen tror de att de har undkommit en dogm som inte passar Allâh (subhânah).

17:54

213:2