Därför tolkade inte profeten Allâhs hand som nåd och förmåga

as-Sâbûnî sade:

”Liksom det står i Qur’ânen att Allâh har två händer som i:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Han sade: ”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

och:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar [Sina gåvor] som Han vill.”2

har det även rapporterats autentiska hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs hand däribland Mûsâs ord till Âdam:

”Allâh har skapat dig med Sin hand och fått änglarna att falla ned i Sudjûd till dig.”

”Jag kommer inte att låta de fromma från den som Jag har skapat med Min hand vara som det som Jag har skapat med ”Bli!” och det är.”

”Allâh skapade paradiset med Sin hand.””

Det vill säga såsom det är bekräftat i Qur’ânen nämns det även i Sunnah. I Qur’ânen bekräftas Allâhs två händer och likaså i Sunnah. Allâh har befallt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att förklara för människorna vad som har uppenbarats för dem. Om dessa egenskaper, som handen och andra, hade varit i behov av att tolkas på Djahmiyyahs och andras sätt, skulle den förklaringen funnits. Trots det underströk sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det som står i Qur’ânen, vilket bevisar att den korrekta metodiken är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik när de bekräftar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah på ett sätt som endast passar Allâh. Om dessa egenskaper hade varit i behov av tolkning skulle Allâhs sändebud, som var ålagd av Allâh att förkunna och tydliggöra budskapet, tolkat det. Allâh sade:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem så att de väcks till eftertanke.”3

Han klargjorde för människorna domarna för allt. Är det möjligt att han klargjorde och detaljerade domarna relaterade till bönen, allmosan, fastan, månadsperioden och barnsängen men inte för denna farliga fråga? Jag svär vid Allâh att om frågan hade varit i behov av något som dessa människor säger skulle Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det. Tvärtom underströk han om och om igen det som står i Qur’ânen. Det är ett slående bevis mot Mushabbihah och Mu´attilah.

Poängen ligger i att Ahl-us-Sunnah håller fast vid Qur’ânen och Sunnah i alla religiösa frågor som Allâhs egenskaper och herravälde, tron och annat i Allâhs religion. De håller sig till Qur’ânen och Sunnah utmed de ädla följeslagarnas förståelse.

138:75

25:64

316:44