Därför tjänstgjorde inte Maryam i helgedomen

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

Och ´Imrâns hustru sade: ”Herre! Jag viger vad jag bär i mitt sköte åt Din tjänst. Tag emot från mig, Du som hör allt, vet allt. Och då hon fött barnet sade hon: ”Herre, jag har fött en dotter – fastän Allâh noga visste vad hon hade framfött; ett gossebarn är inte som ett flickebarn.”1

412 – Abû Zur´ah berättade för oss: ´Amr bin Hammâd berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade:

Efter förlossningen märkte hon att hon hade fött en flicka varpå hon ursäktade sig inför Allâh och sade:

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى

Herre, jag har fött en dotter.”

413 – al-Hasan bin as-Sakan al-Basrî berättade för oss: Abû Zayd an-Nahawî berättade för oss: Qays berättade för oss, från Ibn Abî Laylâ, från al-Minhâl, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

Hon hoppades på att få en son.”

414 – Min fader berättade för oss: Ahmad bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dja´far berättade för oss, från sin fader, från ar-Rabî´ som sade:

Det vill säga, en kvinna klarar inte av det.”

415 – Min fader berättade för oss: Ibrâhîm bin Mûsâ berättade för oss: Hishâm bin Yûsuf berättade för oss, från Ibn Djuraydj: al-Qâsim bin Abî Bazzah underrättade mig att ´Ikrimah sade:

I helgedomen finns bara män och en kvinna skall ju inte vara bland män, sade hennes moder. Därför lät hon inte henne tjänstgöra i helgedomen varför hon inte heller uppfyllde sin ed.

13:36