Därför studeras Ahl-ul-Bid´as läror

Fråga: Det har öppnats en avdelning till ett universitet som undervisar Ashâ´irahs lära. Får vi studera vid den för att få diplom så att vi kan fullända våra studier i det här landet?

Svar: Det är okej att studera Ashâ´irahs och andras teorier för att ha kännedom om deras falskhet och avvisa dem. Vi själva studerade dem i våra läroplan för att ha kännedom om dem och hur de skall avvisas. Det är alltså inga problem att ha kunskap om dessa saker.

Du studerar inte dem för att du skall tro på dem och stödja dem. Du gör det för att avvisa dem.

Djahmiyyahs, Ashâ´irahs och Mu´tazilahs teorier studeras för att man skall känna till deras falskhet och hur de skall avvisas.