Därför stod profeten upp och urinerade

al-Bukhârî sade:

224 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Wâ’il, från Hudhayfah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade stående. Därefter bad han om vatten. Jag gav honom vatten så att han tvådde sig.”

Det verkar som att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) urinerade stående för att visa att det är tillåtet. Annars brukade han oftast sitta ned och urinera och Allâh vet bättre.

Abû ´Awânah och Ibn Shâhîh försökte sig på en annan tolkning och sade att stående urinering är upphävd och bevisade det med ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”Han urinerade inte stående efter att Qur’ânen hade uppenbarats för honom.”

och:

”Tro inte på den som berättar för er att han urinerade stående. Han urinerade bara sittande.”

Den korrekta åsikten är att domen inte alls är upphävd. ´Â’ishah talade utmed det hon visste, vilket kan tolkas som att han endast satt och urinerade när han var hemma. Hon såg inte det när han var utomhus, vilket Hudhayfah, som var en av de stora följeslagarna, gjorde.

Jag har även klargjort att detta skedde i al-Madînah, vilket avvisar hennes (radhiya Allâhu ´anhâ) utsago om att han inte urinerade stående efter att Qur’ânen hade uppenbarats. Det har likaså bekräftats att ´Umar, ´Alî, Zayd bin Thâbit och andra stod upp och urinerade. Det bevisar att handlingen är tillåten utan förakt så länge det inte skvätter och Allâh vet bättre.