Därför ställer de flesta samma fråga till flera lärda

Fråga: Om frågeställaren ställer sin fråga till en av de stora och pålitliga lärda och får svar på frågan, har han då renat sitt samvete eller måste han fråga någon annan från de stora lärda så att han kan försäkra sig om svaret?

Svar: Nej, nej. Det är olämpligt att ställa många frågor. De kommer att förvirra dig. Om du frågar den vars kunskap och religiositet du litar på, verkställer du hans utslag. Fråga inte mycket om en och samma sak. Många människor gör så för att undkomma det första svaret. De hoppas på ett flexibelt svar som underlättar för dem saker och ting. De flesta har det motivet.