Därför skrattade Allâh, profeten och Ibn Mas´ûd

Angående dina ord att Allâhs skratt betyder Hans välbehag och nåd, så har du delvis rätt. Allâh skrattar inte åt något utan välbehag. Alltså har Han både skrattet och välbehaget som egenskaper. Det är bara Hans fiende som inte får ta del av det. Du förnekar Hans skratt och bekräftar Hans välbehag. Om du skräckslås av Abû Mûsâs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs skratt så att du förnekar det och förklarar det i form av växtens skratt, så kommer du verkligen inte känna någon ro av Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth som beljuger din tolkning och omöjliggör din förklaring.

255 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från Anas, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den siste mannen som inträder paradiset kommer än att gå och snubbla på Vägen och än bli bränd av elden. När han har passerat den vänder han sig om och säger: ”Väldig är Han som räddade mig från dig!” Då reses ett träd framför honom så att han säger: ”Herre! Låt mig komma det nära”, varpå han kommer det nära. Då säger Han till honom: ”Människa! Behagas du av att Jag ger dig hela världen och dess motsvarighet därtill?” Han svarar: ”Herre! Gör Du narr av mig när Du är skapelsernas Herre?”

Ibn Mas´ûd skrattade och sade: ”Skall ni inte fråga varför jag skrattade? Så gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skrattade. Sedan frågade han: ”Skall ni inte fråga varför jag skrattar?” De sade: ”Varför skrattar du?” Han svarade: ”På grund av skapelsernas Herres skratt när han sade till Honom: ”Gör Du narr av mig?” Då svarar Allâh (ta´âlâ): ”Jag gör inte narr av dig men Jag är kapabel till allt Jag vill.” Därpå för Han in honom i paradiset.”1

Opponent! Hör du inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”På grund av skapelsernas Herres skratt.”

Det liknar inte växtens skratt. Man säger att växten skrattar, men inte att den skrattar på grund av något eller någon. Vi är inte okunniga om det arabiska språkets metaforer, men det skiljer sig från din lära.

1Ahmad (5/269), Muslim (187), Ibn Mandah (661) m fl.