Därför skall tron förbehållas

Ibn Mas´ûd och andra brukade förbehålla tron och säga:

”Jag är troende – om Allâh vill.”

Ty en fullkomlig och fullbordad tro fordrar att alla plikter görs. Dock kan ingen vara säker på att han har gjort alla plikter som sig bör. Och om han har gjort det så är det en gåva och en nåd från Allâh. Därför brukade de förbehålla tron. De förbehöll även bönen och andra handlingar av den anledningen att ingen kan säga definitivt att han har bett bönen som sig bör. Han gör nämligen sin goda handling medan hans hjärta bävar.

En annan poäng är fruktan för slutet. Den fullkomlige troende är han som Allâh vet skall dö med en fullkomlig tro.

En tredje poäng är att man söker välsignelse via Allâhs vilja.