Därför skall Qur’ân-verser inte hängas upp på väggarna

Jag vill påminna om ett fenomen som finns i nästan alla muslimers hem om de så skulle vara urfattiga. Jag syftar på Qur’ân-verser på väggarna. Det kan handla om en vanlig tavla med en mycket enkel text, än mindre med en vacker text och utsmyckad ram. En muslim med minsta lilla kunskap om Salafiyyah är övertygad om att handlingen inte tillhörde Salafs praxis. Det har sagts med all rätt:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i det som de senare har innoverat

Som ni alla vet så uppenbarades den givmilda Qur’ânen:

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

”… för att varna dem som är levande, och för att [Allâhs] dom över de otrogna, som den måste, skall bli verklighet.”1

Qur’ânen har inte sänts ned av vår Herre (subhânahu wa ta´âlâ), som har rest Sig över tronen, för att utsmycka väggar eller masâhif. Den har uppenbarats för att dess domar, etik och annat skall praktiseras.

Vi måste veta att det hör till Satans fällor att han förskönar något som inte är föreskrivet för att människan skall avvika från det som är föreskrivet. Många människor nöjer sig med att lägga upp Qur’ânen på en plats utan att någonsin läsa i den. De kanske inte ens ber. Satan har övertygat dessa om att det räcker att lägga upp Qur’ânen i ett kuvert eller en påse som kanske är av dyrbart tyg. Det är så de högaktar Qur’ânen. Men när det kommer till att praktisera Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

”Säg: ”Handla! Allâh kommer att iaktta era handlingar och Hans sändebud och de troende likaså.”2

så har människans svurne fiende Satan lockat henne från den för att istället hamna i dessa fenomen som finns i vissa hem. Därför skall muslimen inte pynta väggarna med dessa ädla Qur’ân-verser, och framför allt inte de som är skrivna i vacker text, på grund av två orsaker:

1 – Det hör inte till Salafs praxis.

2 – Det hör till Satans lurendrejeri med vilket han intalar människan om att det är föreskrivet, respektfullt och högaktande, då det i själva verket inte alls är det.

136:70

29:105