Därför skall Muhammad betros

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Människor! Sändebudet har nu kommit till er med sanningen från er Herre; tro därför för ert eget bästa! Men om ni framhärdar i otro [minns då att] allt i himlarna och på jorden tillhör Allâh. – Allâh vet och är vis.”1

Allâh (ta´âlâ) befaller alla människor att tro på Hans slav och sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han nämner den åläggande anledningen till tron på honom, fördelen med att tro på honom samt nackdelen med att inte tro på honom.

Den åläggande anledningen är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har kommit till dem med sanningen. Bara han i sig är sanningen. Hans föreskrift som han har förkunnat är sanningen. Den kloke vet att det tillkommer inte Allâhs vishet och nåd att skapelsen förblir i okunnighet och otro utan ett budskap. Det hör till Hans väldiga vishet och nåd att Han skickar ett sändebud till dem så att de kan skilja mellan vägledning och vilseledning, handledning och villfarelse. Bara att betrakta hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är ett definitivt bevis för att han verkligen var en profet. Bara att betrakta den väldiga föreskriften och den raka vägen inger samma sak.

Däri finns besked om vad som har varit och vad som kommer att vara, underrättningar om Allâh (ta´âlâ) och Domedagen – besked som inte kan vetas utan uppenbarelse och budskap. Däri påbjuds allt gott och riktigt, allt rätt och rättvist. Däri påbjuds fint bemötande, sanningsenlighet, fromhet, bevarade släktband och ädla karaktärer.

Däri förbjuds ondska, fördärv, förtryck, orättvisa, dåliga karaktärer, lögn och dåligt bemötande av föräldrar. Allt det är ett definitivt bevis för att budskapet är från Allâh.

Ju mer slaven kan om detta budskap, desto starkare blir hans tro och övertygelse. Detta är alltså den åläggande anledningen till tron.

Vad fördelen med tron beträffar, så sade Han att tron är bra för oss. Det betyder att dess motsats är dålig för oss. Tron är bra för de troende och deras kroppar, hjärtan, själar, jordiska liv och kommande liv. Det beror på all välgång och fördel som tron medför. All belöning ger frukt i de båda liven. Några av trons frukter är seger, vägledning, kunskap, rättfärdig handling, glädje, lycka, paradis och allt vad det innebär. Allt det medför tron. På samma sätt medför utebliven eller nedsatt tro olycka i de båda liven.

Vad nackdelen med den uteblivna tron på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffar, så är det bara att veta motsatsen till fördelarna av att tro på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Slaven som inte tror på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skadar bara sig själv. Allâh (ta´âlâ) behöver inte honom och Han skadas inte av den trotsiges trots. Därför sade Han (ta´âlâ):

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

”… [minns då att] allt i himlarna och på jorden tillhör Allâh.”

Det vill säga att allting är Hans skapelse och egendom under Hans ordning och förfogande:

وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا

”Allâh vet…”

Det vill säga allting:

حَكِيمًا

”… och är vis.”

Han är vis med Sin skapelse och order. Han vet vem som förtjänar vägledning och vilseledning, Han är vis och sätter vägledningen och vilseledningen där de skall vara.

14:170