Därför skall människan bota sig

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bota er, men bota er inte med förbjudna preparat.”

Ty människan som botar sig och frisknar till tjänar själv på behandlingen. Exempelvis kan hon återigen dyrka och utföra sina handlingar som hon vanligtvis gör. Detta gäller framför allt om hon har något att säga till om i samhället. Sjukdomen förhindrar henne från dessa handlingar. Om hon botar sig och blir frisk så är det både hon och andra som tjänar väldigt mycket på det.