Därför skall man inte gifta sig med en kvinna med högre status

Publicerad: 2010-06-11
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 862-863

 

al-Mardâwî sade:

Gift dig inte med henne som har högre status än dig

Du kommer alltid att vara under hennes dom och leva ett svårt liv

Till råden hör att du inte gifter dig med en kvinna som har högre status än vad du har. Hon kommer att råda över dig då hon ser att hon har högre status än vad du har. Hon kommer att göra livet svårt för dig. Därför är det bättre att du gifter dig med en kvinna som antingen har lägre status än din status eller också samma status som din.