Därför skall ledarna tilltalas mjukt och respektfullt

al-Bukhârî sade:

104 – ´Abdullâh bin Yûsuf sade: al-Layth berättade för mig: Sa´îd (bin Abî Sa´îd) berättade för mig, från Abû Shurayh som sade till ´Amr bin Sa´îd som skickade trupper till Makkah:

”O ledare! Låt mig berätta för dig en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”

Hadîthen bevisar att ledarna skall tilltalas med respekt ehuru de är syndiga. Abû Shurayh var en följeslagare, ´Amr bin Sa´îd al-Ashdaq var inte det – han var en syndare. Trots det säger denne följeslagare till honom:

”O ledare! Låt mig berätta för dig en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”

Det bevisar att ledare skall inte tilltalas strävt. Ledarna besitter ett högmod som gör att de inte tar emot sanningen om de inte tilltalas mjukt. Du ödmjukar dig inför ledaren endast för att sanningen skall råda. Du vill inte underordna dig honom; du vill att han underordnar sig sanningen. Således är det bättre att tilltala en ledare mjukt än hårt.