Därför skall kvinnan inte kalla till bön

Fråga: Får en kvinna låta bli att läsa Iqâmah om hon ber hemma ensam?

Svar: En kvinna skall inte läsa Iqâmah, varken inomhus eller utomhus. Hon skall inte läsa Iqâmah. Böneutropet och Iqâmah hör till mannens unika drag. Ty det finns inget bevis för att kvinnor skall kalla till bön.