Därför skall kvinnan inte bruka smycken och siden

338 – ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd sin familj från smycken och siden och sade: ”Om ni vill ha paradisets smycken och siden så skall ni inte bruka dem i det här livet.”

Rapporterad av an-Nasâ’î (2/284), Ibn Hibbân (1463), al-Hâkim (4/191) och Ahmad (4/154) via ´Amr bin al-Hârith som berättade att Abû ´Ushshânah al-Mu´âfirî berättade för honom att han hörde ´Uqbah bin ´Âmir säga det.

al-Hâkim sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

as-Sindî sade:

Tillsynes förbjöd han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin familj all sorts smycken, guld som silver. Det gällde förmodligen endast dem så att de kunde prioritera det efterkommande livet istället. Detsamma gäller siden. Det är möjligt att familjen åsyftade enkom husets män. Det är klart och tydligt.”1

Den möjligheten är långsökt. Det är det första han nämner som skall tillämpas. Hadîthen bevisar att kvinnor får bruka siden. Dock kan det sägas att det är bättre att locka dem från siden och smycken helt och fullt så att de kan rätta sig efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur.

1Hâshiyah ´alâ Sunan an-Nasâ’î.