Därför skall klockan vara på höger hand

Det är högst lämpligt att nämna ett exempel. Jag lovprisar Allâh för att fenomenet är utspritt bland många Salafiyyûn. Jag kan tala om för er med full övertygelse att för tjugofem år sedan kunde du inte hitta en muslim ha klockan på höger hand. De otrogna har klockan på vänster hand. Att sätta den på höger hand är en avvikelse från dem och inte en liknelse av dem eftersom det har blivit så utspritt. Dock är den första aspekten mycket vidare, nämligen att vi skall avse att avvika från dem.