Därför skall endast de lärda avvisa

Fråga: Vi vill ha råd angående vissa kallare som faller i trosrelaterade fel som sedan avvisas så att det blir kaos. Är det tillåtet att avvisa dem eller är det bra och för kunskapen kända studenter som skall göra det?

Svar: Det är som sagt obligatoriskt att endast de lärda avvisar. De vet hur de skall avvisa och hur de skall refusera tvivlen och när det är tid för en avvisning och när det inte är tid för en avvisning. Detta hänvisas till de lärda. Om bröderna saknar förmågan, är deras plikt att ta frågan till de lärda. Detta är en typ av samarbete om fromhet och gudsfruktan.