Därför skall det inte spottas till höger

al-Bukhârî sade:

8 – Kapitel om att den bedjande för ett innerligt samtal med sin Herre (´azza wa djall)

531 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från Qatâdah, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ber för han ett innerligt samtal med sin Herre. Således skall han inte spotta till höger om sig, utan under sin vänstra fot.”

Sa´îd rapporterade från Qatâdah som återberättade:

”Han skall varken spotta framför sig eller till höger, utan till vänster eller under sina fötter.”

Shu´bah återberättade:

”Han skall varken spotta framför sig eller till höger, utan till vänster eller under sin fot.”

Humayd rapporterade från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han skall varken spotta mot Qiblah eller till höger, utan till vänster eller under sin fot.”

Hadîthen bevisar att det är förbjudet för den bedjande att spotta framför sig eftersom det är respektlöst mot Allâh (´azza wa djall). Det är också förbjudet att spotta till höger eftersom det finns så många andra alternativ; han kan spotta till vänster eller under sina fötter.

Varför är det förbjudet att spotta till höger? För att ära den högra sidan. Likaledes förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvättning med höger hand efter förrättat behov.

En annan teori är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Inte heller skall han spotta till höger, ty till höger om honom finns en ängel.”1

Då har motargumentet varit att det även finns en ängel till vänster om honom. Då har motarguments motargument varit att den högra ängeln är bättre och att han förfogar över den andra ängeln. Det har rapporterats att när en person syndar säger den högra ängeln till den vänstra:

”Vänta med att skriva ned den. Han kanske ångrar sig.”2

Jag tycker att orsaken bakom förbudet är högaktning av den högra sidan.

1al-Bukhârî (416).

2Se ”ad-Durr al-Manthûr” (7/594) av as-Suyûtî.