Därför skall de lärda ha kontakt med makthavarna

Varje klok människa vet att om de lärda, förträffliga och religiösa människorna låter bli att ha kontakt med kungarna skulle den rena Sharî´ah gått under för att det inte finns någon som ser till att upprätthålla den. Det skulle medföra att den islamiska monarkin ersätts med en hednisk monarki i förhållande till de Sharî´ah-baserade domarna som berör religionen och affärerna. Okunnigheten hade rått. Domarna i Qur’ânen och Sunnah hade opponerats öppet och framför allt från kungens sida och hans närmsta omgivning och anhängare. De hade då fått vad de önskat och gjort med islam det de hade velat. De hade opponerat sig islam öppet. Egendomarna hade blivit lovliga. Kyskheten hade vanhedrats. Moskéerna och skolorna hade upphört existera. Förbuden hade missbrukats. Islams ritualer hade runnit ut i sanden. Det hade i synnerhet gjorts av kungarna som endast låter bli att göra allt det omnämnda utav fruktan för att bli av med makten, länderna, egendomarna, äran och hedern. De hade haft den största anledningen till att göra sig kvitt islams flesta ritualer med ursäkten:

”Vi visste inte. Ingen lärde oss. Vi hittade ingen som gav oss insyn. De lärda har flytt från oss. De kunniga har lämnat oss.”

I själva verket skulle de bara ta tillfället i akt och betrakta det som en avlastad börda. Det islamiska ansvaret skulle lämnat deras rygg. Därtill är det inte bara de som gläds över det. Den fördömde Satan gläds än mer. Han har numer hela befolkningen för sig själv. Han gör vad han vill med dem. Han förslavar dem som han vill. Han har aldrig kunnat förfoga över muslimerna på ett bättre sätt. Han har aldrig kunnat föreställa sig en bättre lott.