Därför skall Allâh inte ifrågasättas

I och med att Allâhs (ta´âlâ) vishet är fullkomlig, så skall man inte ifrågasätta Hans handlingar. Man skall inte säga som Djabriyyah, nämligen att Allâh handlar med ren förmåga och vilja utan vishet eller orsak. Sålunda dementerar de Allâhs vishet och säger att Han handlar endast utav vilja. Det är falskt…

Ashâ´irah och Djahmiyyah är Djabriyyah. De dementerar Allâhs vishet och säger att Allâh handlar endast utav vilja.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah säger att Allâh handlar utav vishet. Allt sker med en vishet. Hans påbud är vist, Hans förbud är vist, Hans beslut är vist, Hans skapelse är vis:

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Din Herre är allvetande, vis.”1

Alltså skall Han inte ifrågasättas eftersom Han (subhânahu wa ta´âlâ) är vis.

112:6