Därför skall Allâh allena dyrkas

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”1

Allâh (ta´âlâ) säger att ingen annan än Han har rätt att dyrkas. Ni, människor, är skyldiga att tacka Honom uppriktigt för alla Hans gåvor. Ändå avgudar de otrogna bland er.

Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar. Inget är dolt för Honom2. Det är er Herre som förtjänar att lovas och dyrkas uppriktigt. Det är Han som är beskriven på det här viset, inte de som vare sig klarar av att skada, gagna, göra någonting eller ens skydda sig själva mot ont.

16:3

2ash-Shawkânî sade:

”Ibn Djarîr sade: ”Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar.” (Fath-ul-Qadîr (2/144))