Därför skall al-Fâtihah inte läsas under imamens högläsning

På så sätt skall Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Qur’ânen pågår så att ni benådas.”1

kombineras, som för övrigt är en allmän och oinskränkt vers som är fri från något som specificerar den, med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som inte läser Bokens inledning har ingen bön.”2

som enligt majoritetens samstämmighet specificeras med bevis i Sunnah. Jag säger inte att den specificeras av alla lärda, men av majoriteten. Om majoriteten hade motsagts av dessa bevis, skulle jag inte brytt mig om deras åsikt. Ty hadîthen är konkret och autentisk, till skillnad från vad vissa som har försvagat den anser:

Den som finner imamen i Rukû´ skall gå ned i Rukû´ med honom och inkludera det till sin bön. Och om han finner imamen i Sudjûd så skall han gå ned i Sudjûd med honom och inte inkludera det till sin bön.”3

Detta specificerar tillsammans med autentiska rapporteringar från Salaf, från Abû Bakr till Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum), som sade att den som hinner med Rukû´ har hunnit med den Rak´ah4. På så sätt specificerar vi profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

Den som inte läser Bokens inledning har ingen bön.”

med Hans (ta´âlâ) allmänna ord:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Qur’ânen pågår så att ni benådas.”

Resultatet är att hadîthen:

Den som inte läser Bokens inledning har ingen bön.”

gäller förutom när:

1 – Man finner imamen i Rukû´. Dennes bön är giltig. Varför det? Därför att vi ser bekräftande bevis som bevisar bönens giltighet.

2 – Man hör den från imamen. Varför det? Därför att Han (ta´âlâ) säger:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Qur’ânen pågår så att ni benådas.”

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

När ni ställer er upp för att be skall ni rada upp er. En av er skall leda er. När han gör Takbîr, gör ni också Takbîr. När han läser, lyssnar ni.”5

17:204

2al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Awânah och al-Bayhaqî. Den nämns i ”al-Irwâ’” (302).

3al-Muntaqâ (2/37 – manuskript) av Dhiyâ’-ud-Dîn al-Maqdisî. Se ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/262).

5Muslim (404), Ibn Khuzaymah (1584), Abû Dâwûd (972), an-Nasâ’î (3/41), Ibn Mâdjah (901), ad-Dârimî (1318), Ahmad (4/393) och ad-Dâraqutnî (1/324).