Därför särskiljs Shawwâl

Om någon undrar vad som särskiljer fastan i Shawwâl då dygden uppnås oavsett när de sex dagarna fastas på året, lyder svaret på följande sätt: Fastan i Shawwâl medföljer dygden i Ramadhâns fasta. Med andra ord är det som att man har fastat en obligatorisk fasta ett helt år, sade Ibn-ul-Mubârak. Det sägs att at-Tirmidhî citerade det från honom i sin ”al-Djâmi´”. Förmodligen anvisade han till det som rapporteras från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som ska ha sagt:

”Att fasta dagen efter Fitr-dagen är som att fasta Ramadhân.”