Därför refererar Ahl-ul-Bid´a till Ahl-us-Sunnah

Fråga: När det kommer till studierna, så säger de att de refererar till Shaykh [Muhammad] Nâsir[-ud-Dîn al-Albânî] när det handlar om hadîthernas klassificering…

al-Albânî: Allâh är större. Det påminner mig om Hizb-ut-Tahrîr när jag debatterade med dem i Damaskus. Jag sade till dem att de vill grunda en islamisk stat alltmedan deras Taqiyy-ud-Dîn an-Nabhânî grundar islamiska domar i boken ”Nidhâm-ul-Hukm” på svaga och grundlösa hadîther. Hur skall ni grunda en stat när ni inte ens har en klar författning till staten? Hur skall ni referera till mig samtidigt som ni betraktar mig som en motståndare? Hur kan ni acceptera mina ord om att en hadîth är autentisk och en annan svag?

Det du nämnde nyligen bevisar det jag nämnde nyligen; de har inte studerat Qur’ânen i enlighet med Sunnah och inte heller Sunnah utmed Hadîth-läran, Hadîth-terminologin och kritik och beröm. Med begreppet ”fritt tänk” menar de alltså att lösgöra sig från domarna i Qur’ânen och den autentiska Sunnah.