Därför piskades Ahmad bin Hanbal

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/289-290)

Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî sade:

Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Qur’ânen är Allâhs tal och den är oskapad på alla sätt och vis. Vi tillåter inte deras innoverade tal om röst, pennor, bläck och papper och deras innovativa teorier om det upplästa, läsningen och läsaren. Allt det är innovation enligt oss. Den som påstår att Qur’ânen är uppkommen är tvivelsutan Djahmî.”

Salafs och imamernas dogm kring Qur’ânen är att den är Allâhs (ta´âlâ) nedsända och oskapade tal.

Mu´tazilah säger att den är skapad och att den endast är Allâhs tal på samma sätt som ´Îsâ är Allâhs ord och Allâhs kamelhona. Det vill säga ägandeskap.

Dâwûd och andra menar att Qur’ânen är Allâhs oskapade och uppkomna tal.

En grupp Hanâbilah och andra säger att Qur’ânen är Allâhs eviga tal och att den inte är uppkommen eller skapad. Enligt dem är den evig om den är oskapad, en teori som andra har debatterat med dem om.

Andra sade att Qur’ânen är Allâhs metaforiska tal som uttrycker en evig Qur’ân som upprätthålls av Hans essens.

Det finns andra relaterade forskningar och diskussioner som vi inte alls går in i. Den korrekta åsikten är den vi nämnde först. Fler än 300 imamer har konstaterat den och på grund av den prövades och piskades Imâm Ahmad (rahimahullâh).