Därför omfattas inte Allâh av de sex riktningarna

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 34

Detsamma kan sägas om at-Tahâwîs utlåtande:

Han, till skillnad från skapelserna, omfattas inte av de sex riktningarna.”

Han menade de sex skapade riktningarna. Han menade inte att neka Allâhs höghet och resning över tronen, ty de omfattas inte av de sex riktningarna. Han är ovanför skapelsen och Han omfattar den. Allâh har skapat Sina slavar utmed tron på Hans höghet och att Han är uppe. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättsinniga efterföljare enade om. Det finns många bevis för det i Qur’ânen och den autentiska Sunnah. Alla tyder på att Han är uppe. Lägg detta på minnet och kom ihåg att detta är sanningen och att allting annat är falskt.