Därför noppas ögonbryn

En kvinna, än mindre en man, har fått igenväxta ögonbryn av Allâh; det finns inget mellanrum mellan dem. Eller att hon har fått buskiga ögonbryn av Allâh. Hon behagas inte av Allâhs skapelse. Härmed börjar förbannelsen. Hon ställer sig framför spegeln och börjar sära på sina ögonbryn eller ber någon som jobbar med synder att göra det istället. Hon kanske tunnar sina ögonbryn. Hon kanske tar bort dem till fullo och målar istället dit nya ögonbryn utmed sin lilla hjärna som knappt existerar. Varför gör kvinnan så med sig själv? Varför ändrar hon på sig sådär? Därför att hon är missnöjd med Allâhs skapelse. Hon vill ändra på Allâhs skapelse. Samtidigt säger Allâh (´azza wa djall) uttryckligt i Qur’ânen:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”Din Herre skapar vad Han vill och Han väljer det bästa. Fri är Allâh från brister, höjd högt över allt vad de sätter vid Hans sida!”1

Vår Herre (´azza wa djall) berättade för oss att Iblîs utropade sig själv till människans svurne fiende och sade:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

”Och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska Allâhs skapelse.”2

Hon, eller han, som ändrar på Allâhs skapelse lyder Satan och trotsar den Nåderike.

128:68

24:119