Därför nedvärderar de följeslagarna

Fråga: Anses nedvärdering av följeslagarna även vara nedvärdering av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Om han hatar följeslagarna hatar han även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han hatar dem endast för att de är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Varför skulle han annars hata dem? Har de slagit honom eller tagit något från honom? Han har inte levt tillsammans med dem. Det finns flera generationer mellan dem. Han hatar dem endast för att de stödde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans religion och för att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de älskas och förbjöd att de förtalas. Denne nedvärderar tvivelsutan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).