Därför nämns de lärda än idag

publicerad
26.01.2013

Författare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: al-Makhradj min al-Fitnah, sid. 263
Översättning: Darulhadith.com

Jag råder dig att hängivet lägga ned energi vid Ahl-us-Sunnahs böcker. Bry dig inte om att människorna vänder dig och dessa böcker ryggen. Allâh kommer inte att låta dig gå förlorad. Om du är vägledd till den nyttiga kunskapen varnar jag dig för att försöka uppnå de rikas rikedom. Vad är pengar jämfört med kunskapen? Det räcker att du kan leva. Det du vill uppnå är bättre. Kunskapen uppnås inte med en utvilad kropp, sade Yahyâ bin Abî Kathîr. Kunskapen är bättre än makten och ledarskapet. Vad är makten och ledarskapet jämfört med kunskapen när Allâh har lyft upp de lärdas status? Detta gäller i synnerhet Hadîth-relaterad kunskap. Det är endast de maskulina männen som vill lära sig den, sade az-Zuhrî. Imâm ash-Shâfi´î sade i form av:

”Den som memorerar en hadîth har fått starkare argument.”

Vissa av Salaf, som Khalaf bin Hishâm, lade ned stora summor pengar bara för att lära sig en enda fråga. Vissa av dem kunde ärva sin fader och spendera hela arvet på studier. Vissa av dem arbetade för att tjäna ihop pengar så att de kunde resa till en Muhaddith. Det är dessa människor som verkligen uppskattar kunskapen. Därför har låtit Allâh dessa människor nämnas i alla tider. Än i dag ber vi Allâh förbarma Sig över dem och ber för dem och älskar dem.