Därför missbrukar de Salaf och imamernas namn

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/455-456)

Fråga: Vad är domen för demonstrationer som hålls av vissa bröder som hävdar att handlingen tillhör Salafs pedagogik och dogm?

Svar: De är långt borta från Salafs metodik. Deras kallelse är vanställd och mycket ful. De förskönar och utsmyckar sitt kall med ordet ’Salaf’, annars kommer ingen att acceptera det. Folk måste akta sig för det bedrägeriet. Vi har inte sett någon vara så skadlig och så farlig för Salafs metodik som de. Numera döljer de sig bakom al-Albânî, Ibn Bâz, Ibn ´Uthaymîn, Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb eftersom namn som Sayyid Qutb, al-Bannâ och al-Mawdûdî går inte hem hos förnuftiga människor. Således missbrukar de dessa namn för att föra människor bakom ljuset.

Vi behöver inte citera al-Bannâ eller al-Mawdûdî. Vi citerar Qur’ânen och Sunnah och anammar imamernas åsikter som är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Jag råder muslimerna att hålla sig borta från sådana människor och vakna.

De andra råder jag att ångra sig inför Allâh, studera Salafs sanna metodik och uppfostra sig själva och samfundet i den istället för att envist och omedgörligt vidhålla al-Bannâs, al-Mawdûdîs och Sayyid Qutbs tänk – vilsna Ahl-ul-Bid´a. Salafs metodik och dessa människors metodik är oförenliga på nästan alla punkter.