Därför mår muslimer bäst

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 181-182

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras belöning efter deras bästa handlingar.”1

Bröder! Ett gott liv handlar inte om rikedom, hälsa, många barn, många fruar, vackra villor eller storslagna positioner. Gott liv handlar om ett lycksaligt hjärta – och ingen har ett mer lycksaligt hjärta än den som besitter följande två drag: tro och god handling. Fråga dina företrädare. Fråga Salaf. Vissa av dem sade:

”Om bara kungarna och kungarnas barn hade vetat vad vi upplever, skulle de dragit svärd mot oss för det.”

Kungarna och kungarnas barn njuter inte alls som en troende som gör goda handlingar. De kan inte njuta som han så länge de själva inte tror och gör goda handlingar. Lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”2

Så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efterlev detta med hjärtat, med tungan och med kroppsdelarna.

116:97

2Muslim (2999).