Därför lyckades Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall

Fråga: I början nämnde du kallets imamers strävan. Vad beror deras lyckade kall på med tanke på att vi ser många kall, gamla som nya, inte alls uppnå önskade resultat trots att vi tror att de utförs av uppriktiga människor?

Svar: Det beror på två saker:

1 – Uppriktighet gentemot Allâh (´azza wa djall). De kallade till Allâh och hoppades inte på något annat än Hans belöning. De hoppades varken på glupskhet eller anställning eller beröm. Det enda de ville ha var Allâhs belöning.

2 – Kallet var utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. Faktum är att det var utmed samtliga sändebuds metodik, nämligen att man först och främst lägger vikt vid trosläran och renar den på avguderi, idoldyrkan, innovationer och myter.

Därtill korrigerade de saker och ting som relationer, karaktärer och annat.

En sund metodik och en sund avsikt är som sagt hemligheten bakom Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs och hans elevers lyckade kall.