Därför lovade profeten Allâh innan drickning

Hâfidh Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (11/336)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Jag gav honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skålen varvid han lovade Allâh, nämnde Hans namn och drack upp resten.”1

Han lovade Allâh för den välsignelse som Han begåvat honom med då Han lät den knappa mjölken räcka till alla så att det till och med blev mjölk över. Därefter nämnde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâhs namn och började dricka.

1al-Bukhârî (6452).