Därför liknar inte Allâhs resning skapelsens resning

Studenten måste veta att alla egenskaper skall behandlas på ett och samma sätt. Det finns ingen som helst skillnad mellan dem. Den beskrivne med dem är ju en. Han (djalla wa ´alâ) liknar inte Sin skapelses egenskaper på något som helst sätt. Såsom ni bekräftar Allâhs (djalla wa ´alâ) hörsel och syn på ett sätt som passar Hans fullkomlighet och majestät och utan någon liknelse vid skapelsens hörsel och syn, skall ni göra detsamma med Hans resning, nedstigning, ankomst och alla andra fullkomliga och majestätiska egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med.

Ni skall veta att det är logiskt sett omöjligt att Allâh beskriver Sig själv på ett förbjudet, omöjligt eller nedsatt vis. Det är omöjligt logiskt sett. Allâh beskriver Sig själv enbart på ett vis som är ytterst ärat, högt och fullkomligt så att ingen får för sig att Hans egenskaper liknar skapelsens egenskaper. Han (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

142:11