Därför liknar barnet sin moder

al-Bukhârî sade:

130 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss: Hishâm berättade för oss, från sin fader, från Zaynab bint Umm Salamah, från Umm Salamah som sade:

”Umm Sulaym kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Allâh skäms inte för sanningen. Måste kvinnan bada efter en erotisk dröm?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ja, om hon ser utlösning.” Då täckte Umm Salamah sitt ansikte och sade: ”Allâhs sändebud! Får en kvinna erotiska drömmar?” Han sade: ”Må din högra hand täckas med sand. Hur annars liknar hennes barn henne?”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde hur kvinnan får våta drömmar liksom mannen och att en av orsakerna till att barnet liknar modern är att hon får utlösning.

Är kvinnans utlösning en anledning till att barnen blir pojkar eller flickor? Det finns en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vari det står att om mannens utlösning överrumplar kvinnans utlösning blir barnet en pojke och om kvinnans utlösning överrumplar mannens utlösning blir barnet en flicka. Det finns emellertid lärda som säger att hadîthen är svag sett till dess innebörd och att barnets kön berör på Allâhs vilja. Allâh (ta´âlâ) sade:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

”Allâh äger herraväldet över himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruktsam. Han vet allt och är mäktig.”1

Allâh vet bättre.

Vad beträffar barnets påbrå, så säger hadîthen uttryckligen att barnet liknar modern bland annat på grund av hennes utlösning och Allâh vet bättre.

142:49-50