Därför lever inte al-Khadhir idag

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/135)

Både an-Nawawî och andra har tagit upp frågan huruvida al-Khadhir lever fortfarande och om han kommer att leva fram till Domedagen. Därom tvista de lärde. Både han och Ibn-us-Salâh tenderade till att han lever fortfarande. De argumenterade med berättelser och rapporteringar från Salaf och andra. Han har även kommit på tal i vissa hadîther, men inga är autentiska. Den kändaste hadîthen i ämnet är den om kondoleansen vars berättarkedja är svag. Andra lärde bland Muhaddithûn och andra tycker annorlunda. Deras bevis är Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

“VI HAR inte skänkt evigt liv åt någon människa före dig; om du måste dö, skulle de då få leva för evigt?”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Badr-dagen:

”Allâh! Du kommer inte att dyrkas på jorden om den här gruppen dör.”

Inte heller har det rapporterats att al-Khadhir kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), träffade honom eller stred med honom. Om han hade varit levande skulle han tillhört profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare och följeslagare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ju sänd till alla människor och djinner och sade:

“Om Mûsâ och ´Îsâ hade varit levande skulle de inte haft något annat val än att följa mig.”

Därtill berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strax innan han dog att ingen skulle leva hundra år efter den kvällen.

121:34