Därför kommer Satan till religiösa ungdomar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/183)

Ett annat medel mot tvångstankar är det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sina följeslagare då vissa av dem upplevde tankar som fick dem att hellre vilja dö än att uttala dem. Han berättade att deras upplevelse inte skadade dem och att de istället skulle be Allâh skydda dem mot Satan och ignorera sina tankar. Det följeslagarna upplevde då upplever även dagens ungdomar. Hur många ungdomar blir inte religiösa för att sedan hemsökas av Satans oerhörda tvångstankar som människan inte klarar av att uttala! Hans syfte är att avleda ungdomarna från religiositeten. De upplevde ju inte sådana tankar när de inte var religiösa. Men när de blir rättfärdiga vill Satan förstöra dem och intalar dem tvångstankar. Vårt glada budskap till dem är att de inte skadas av sådant – och lov ske Allâh. Då det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att judarna upplever inga tvångstankar under sin bön, det vill säga att det inte tänker på något, sade han:

“De har rätt. Vad ska Satan göra med ett förstört hjärta?”

Satan kommer ju inte till förstörda hjärtan. Han kommer till friska hjärtan för att förstöra dem. Därför ska religiösa ungdomar veta att deras tillstånd är bra och att de ser till att avvärja sina tvångstankar på de två sätten profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde:

1 – Be om Allâhs skydd mot den bortstötte Satan.

2 – Ignorera tvångstankarna.

Med Allâhs tillstånd kommer de inte att skada dem.