Därför kallas vi för Ahl-us-Sunnah

publicerad
08.12.2012

Författare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)
Källa: al-Makhradj min al-Fitnah, sid. 25-26
Översättning: Darulhadith.com

Att ni – al-Ikhwân al-Muslimûn – kritiserar oss för att vi kallar oss själva för ”Ahl-us-Sunnah”, så skall ni okunniga människor veta att det namnet är gammalt och är motsatsen till Ahl-ul-Bid´a. Varenda en som håller fast vid Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är från Ahl-us-Sunnah även om han inte känner oss och vi inte känner honom. Vi kallar oss för ”Ahl-us-Sunnah” bara för att vi ser att al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh är baserade på innovationer. Likaså är vi i ett land som består av anhängare till Shî´ahs innoverade lära och de har levt här i mer än 1000 år. Därför har vi all rätt att kalla oss för ”Ahl-us-Sunnah” och lov och pris tillkommer Allâh.