Därför kallas Ibn Khuzaymah för “imamernas imam”

Författaren hyllade Ibn Khuzaymah och sade:

”… och mannen som kallades för ”imamernas imam på sin tid”.”

Han nämnde Ibn Khuzaymah som ”imamernas imam”. Ty de flesta lärda på hans tid var hans elever. Alla kom de från honom. Må Allâh benåda honom! Han var en av de största som hade memorerat Sunnah och en av de största Fuqahâ’ inom Sunnah och dess imamer. Det är han som har det kända uttalandet:

”Sunnah är inte motsägelsefull. Den som tycker att två hadîther är motsägelsefulla får ta dem till mig så skall jag kombinera dem åt honom.”

Det beror på hans djupa förståelse. Må Allâh benåda honom!