Därför kallas al-Fâtihah för ”Umm-ul-Qur’ân”

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det finns inte en skrift under himlen som består av sådana bevis och budskap för höga angelägenheter som Tawhîd, Allâhs egenskaper, Domedagen, profetkall, avvisning av falska trosföreställningar och osunda åsikter som Qur’ânen.”

Qur’ânen klargör alla dessa höga angelägenheter. Qur’ânen består av Tawhîd och förbjuder avguderi. Den består av Allâhs (´azza wa djall) namn och egenskaper. Den består av Domedagen och Uppståndelsen. Qur’ânen består av allt det. Och al-Fâtihah består av allt det. al-Fâtihah är grunden till Qur’ânen (Umm-ul-Qur’ân). Alla dessa angelägenheter finns i al-Fâtihah. Resten av Qur’ânen klargör al-Fâtihah. Därför kallas al-Fâtihah för ”Umm-ul-Qur’ân”.