Därför kallar vi alltid till Tawhîd

Fråga: Vi lever i det här landet som Allâh har ärat med Tawhîd. Anser ni inte att vi borde lägga ned vikt vid att i stället varna för stora synder och annan typ av olydnad?

Svar: Muslimerna är i behov av att få insyn i Tawhîd. Det finns okunniga, glömska och andra målgrupper bland dem. Muslimerna är i behov av att lära sig Tawhîd och att den är djupt ankrad i deras själar. De är i behov av att avvisa tvivel som de råkar på. Det finns ingen som inte är i behov av att få Tawhîd förklarat.