Därför kallar Râfidhah Ahl-us-Sunnah för Nâsibah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Râfidhahs kännetecken är att de kallar Ahl-ul-Athar för ”Nâbitah” och ”Nâsibah”.”

Det beror på att de inte dyrkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj liksom Râfidhah gör. De älskar dem liksom de älskar alla andra följeslagare. De respekterar dem, vördar dem och vet vilken status de har. Râfidhah gör Takfîr på och förtalar följeslagarna alltmedan de överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. När Ahl-us-Sunnah säger sanningen och att de älskar Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî som var deras broder och en av de renläriga kaliferna, säger Râfidhah till dem att de är Nâsibah för att de inte hatar Abû Bakr och ´Umar. Enligt dem kan man inte älska utan att hata. Det vill säga att man inte kan älska ´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj om man inte hatar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Därför kallar de Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah”, nämligen för att de har hat mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj fram till i dag.

I deras ögon räcker det inte att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj älskas för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak på ett föreskrivet sätt. Den måste dyrkas och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare måste hatas.

Ahl-us-Sunnah har emellertid rätt. Å ena sidan håller de inte med Râfidhahs extremism, villfarelse och otro. Å andra sidan håller de inte med Nâsibahs förtal av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. Det stämmer att Nâsibah har funnits. De var en grupp som förtalade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och sedan gick bort. Dock håller Râfidhah fast vid att Ahl-us-Sunnah är Nâsibah.

Ahl-us-Sunnah älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och följeslagarna och ger var och en statusen som han förtjänar, utan överdrift eller underdrift. De älskar följeslagarna utan överdrift. De bygger inte kupoler på deras gravar. De dyrkar inte dem. De anser inte att de har rätt till lagstiftning.