Därför kallar Mu´attilah Ahl-us-Sunnah för Mudjassimah

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Detsamma gäller den som förnekar Herrens (ta´âlâ) fullkomliga egenskaper för att inte likna och förkroppsliga (Tadjsîm) Allâh. Dock nedvärderar han Allâh när han beskriver Honom med något annat än den fullkomlighet som Han beskriver Sig själv med.”1

Ordet ”Tadjsîm” har inte nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Det varken nekas eller bekräftas. Det är ett begrepp från dem själva. De säger att dessa namn och egenskaper kan endast tillämpas på en kropp – och kroppar påminner om varandra. Därav förnekar de dem. De kallar det för ”Tadjsîm” och att dessa namn och egenskaper tyder på att Allâh har en kropp. Det är dock deras egen teori. Tadjsîm har inte ens nämnts. Det har varken bekräftats eller förnekats i Qur’ânen och Sunnah. Därför kallar de Ahl-us-Sunnah för ”Mudjassimah”. Varför gör de det? Därför att de bekräftar Allâhs namn och egenskaper medan de andra säger att dessa namn och egenskaper kan endast tillämpas på en kropp varefter de förnekar dem. Hämta en enda vers eller hadîth som förnekar eller bekräftar Tadjsîm. Det är ni som har innoverat det begreppet. De innoverar saker och ting och gör dem till principer som de förnekar Allâhs namn och egenskaper med.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/48).